บริษัท คอนเฟอร์เรนท์ โซลูชั่น จำกัด (CSC)  ผู้ให้บริการติดตั้งและวางระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพและนวัตกรรมการประชุม ได้รับรางวัล Top Performance VDO Partner 2019 และ  Top Opportunity Registration Award 2019  จาก Avaya Thailand ประจำปี 2019

Avaya Thailand ได้มอบ 2 รางวัลนี้ ให้กับบริษัท คอนเฟอร์เรนท์ โซลูชั่น จำกัด  เนื่องจากได้รับความสำเร็จในการดำเนินการขายและติดตั้งระบบประชุมทางไกลให้กับลูกค้าทั้งภาครัฐและภาคเอกชน